Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Si Sa Ket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อออกหนังสือรับรองวิศกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อออกหนังสือรับรองวิศกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2565