Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Si Sa Ket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2-6 พฤศจิกายน 2563)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2-6 พฤศจิกายน 2563)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (2-6 พฤศจิกายน 2563) 

 

** ขอให้ผู้สมัครนำรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป มาในวันสมัครด้วย **

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

- พิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จาก http://sisaket.mnre.go.th/th/news/detail/72067/ หรือ  http://www.mnre.go.th/th/jobs/detail/72095 

- นำแบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย โดยวิธีการนำฝากเงิน (ใบฝากเงินของธนาคาร)

โดยฝากเงินเข้าบัญชี เลขที่ 679-8-35898-5  สาขาศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  ชื่อบัญชี สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ (เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน)

โดยแนบแบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมใบนำฝากเงิน 

- นำสำเนาการชำระเงินค่าสมัครสอบ และแบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (ส่วนของลูกค้า) แนบกับเอกสารการสมัครสอบ ตามข้อ 3. ในประกาศการรับสมัครฯ 

และยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวัน เวลา ที่รับสมัคร

เอกสารแนบ

ประกาศ-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ขนาดไฟล์:3.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1581 ครั้ง

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป

ขนาดไฟล์:0.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 785 ครั้ง

ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 566 ครั้ง

เอกสารสมัครเพิ่มเติม

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 401 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน-กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ขนาดไฟล์:6.83 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1009 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ขนาดไฟล์:2.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 345 ครั้ง