Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Si Sa Ket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันจักรี และวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันจักรี และวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

นายธานนท์  โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์  ทองเพิ่ม
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ นายสุรัติ  ทองเทพ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันจักรี และวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดป่าศรีสำราญ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี 
นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน

แกลเลอรี่