Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Si Sa Ket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เทศบาลตำบลจานแสนไชย ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน เพื่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมด้วยระบบส่งน้ำและถนน ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ

เทศบาลตำบลจานแสนไชย ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน เพื่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมด้วยระบบส่งน้ำและถนน ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ

เทศบาลตำบลจานแสนไชย ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน เพื่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมด้วยระบบส่งน้ำและถนน ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ

แกลเลอรี่