Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Si Sa Ket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กรมทางหลวงชนบท ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน เพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อเชิงลาดจากสะพานข้ามลำห้วยทับทัน ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ

กรมทางหลวงชนบท ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน เพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อเชิงลาดจากสะพานข้ามลำห้วยทับทัน ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ

กรมทางหลวงชนบท ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน เพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อเชิงลาดจากสะพานข้ามลำห้วยทับทัน ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ

แกลเลอรี่