Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Si Sa Ket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประมูลให้สัมปทานการเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10 เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท้องที่อำเภอเกาะสมุย) และเขตเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประมูลให้สัมปทานการเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10 เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท้องที่อำเภอเกาะสมุย) และเขตเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประมูลให้สัมปทานการเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10 เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท้องที่อำเภอเกาะสมุย) และเขตเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย

แกลเลอรี่